EU PROJEKT – Aktivni, zdravi in zadovoljni prostovoljci

Uspešni na projektu Aktivni, zdravi in zadovoljni prostovoljci na OFEM – Maribor 2023

Projekt Active, Healthy and Happy Volunteers at European Youth Olympic Festival – Maribor 2023 (Aktivni, zdravi in zadovoljni prostovoljci na Olimpijskem festivalu evropske mladine – Maribor 2023) je Erasmus + projekt, ki se osredotoča na prostovoljstvo v športu. Projekt želi ustvariti prijazno okolje za prostovoljce s ponudbo ciljnih aktivnosti, mentorstev, delavnic in kulturnih dogodkov, ki spodbujajo zdrav način življenja in socialno vključenost.

Na projektu AHHV, ki ga izvajamo pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije in smo zanj uspešno pridobili 450.000 € nepovratnih evropskih sredstev, bo sodelovalo 16 držav Evropske unije in pridruženih članic (Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Ciper, Danska, Finska, Grčija, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Črna Gora, Portugalska, Romunija in Švedska).

Projekt se navezuje na prioritete Erasmus + in potrebe prostovoljcev (socialna vključenost skozi šport, spodbujanje k športnemu udejstvovanju in fizičnim aktivnostim, promocija zdravega življenjskega sloga).
Na OFEM 2023 želimo ustvariti prijazno okolje za prostovoljce, ki bo omogočalo njihovo uspešno integracijo v organizacijsko strukturo, ob tem pa ustvariti tudi širok sistem za ustrezno nagrajevanje njihovega vložka. Skozi nabor ciljno usmerjenih aktivnosti, bodo prostovoljci pridobili široko in raznoliko paleto novih znanj in dragocenih izkušenj, orodij za razvoj socialnih veščin in kariernih potencialov ter priložnosti za interakcijo s sodelujočimi športniki in strokovnim osebjem, mednarodno mreženje ter tkanje novih prijateljskih vezi.
Izkušnje OFEM Maribor 2023 bomo tako uporabili kot podlago za analizo in vrednotenje trajnostnih učinkov prostovoljstva v lokalnem okolju, pridobljene podatke teh analiz pa kot temelj za izgradnjo platforme za njegov nadaljnji uspešni razvoj.

Priročnik za organizatorje neprofitnih športnih prireditev bo vseboval preizkušene rešitve za ustrezno nagrajevanje prostovoljcev in poudaril njihovo sodelovanje kot prednost. Razvoj digitalnega orodja za vodenje in koordinacijo prostovoljcev bo omogočal tudi zbiranje povratnih informacij in zagotovil temelj za nadaljnji razvoj.

Za več informacij o projektu klikni na spodnji gumb.