Otvoritev Točke za prostovoljstvo

PROSTOVOLJSTVO NA OFEM 2023 – OTVORITEV TOČKE ZA PROSTOVOLJSTVO!

Na OFEM 2023 se zavedamo, da je prostovoljstvo eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost izvedb velikih športnih prireditev. Ena pomembnejših nalog, ki smo si jo zastavili na tem področju, je za prostovoljce OFEM ustvariti prijazno okolje, ki bo omogočalo njihovo uspešno integracijo v organizacijsko strukturo, ob tem pa ustvariti tudi širok sistem za ustrezno nagrajevanje njihovega vložka. Rezultat teh naporov je tudi Točka za prostovoljstvo.

Skozi nabor ciljno usmerjenih aktivnosti (od mentoriranja, delavnic, seminarjev in družabnih ter kulturnih dogodkov pa vse do dejavnosti, ki spodbujajo zdrav in aktiven življenjski slog, kot so spoznavanje in preizkušanje spretnosti pri najrazličnejših športnih disciplinah, preizkušanje vadbišč in tekmovališč, priložnostna tekmovanja in treningi) bodo prostovoljci pridobili široko in raznoliko paleto novih znanj in dragocenih izkušenj, orodij za razvoj socialnih veščin in kariernih potencialov. Ob tem ponuja sodelovanje na OFEM 2023 tudi celo vrsto priložnosti za interakcijo s sodelujočimi športniki in strokovnim osebjem, mednarodno mreženje ter tkanje novih prijateljskih vezi.
Naš cilj je k sodelovanju pri organizaciji prireditve uspešno pritegniti 700 do 800 prostovoljcev. Da bi ga dosegli, gradimo na izkušnjah predhodnikov in dobrih praksah, ki jih uspešno prenašamo v domače okolje, aktivno sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, šolami, fakultetami ter športnimi klubi in društvi. Med partnerji, s katerimi intenzivno sodelujemo, je treba izpostaviti Mladinski kulturni center Maribor, ki je pionir in motor prostovoljstva v našem mestu, Zavod za zaposlovanje ter Olimpijski komite SlovenijeZdruženje športnih zvez, s katerim smo pristopili k evropskemu projektu Active, Healthy and Happy Volunteers at European Youth Olympic Festival – Maribor 2023 (Aktivni, zdravi in zadovoljni prostovoljci na Olimpijskem festivalu evropske mladine – Maribor 2023).
OFEM 2023 tako uspešno razvijamo tudi kot stičišče povezovanja in sodelovanja mestnih, regionalnih in nacionalnih akterjev na področju prostovoljstva. Eden od zastavljenih ciljev je tudi sistematično razvijanje prostovoljstva kot eden najučinkovitejših načinov aktiviranja in vključevanja lokalnega prebivalstva.
Izkušnje z OFEM Maribor 2023 bomo tako uporabili kot podlago za analizo in vrednotenje trajnostnih učinkov prostovoljstva v lokalnem okolju, pridobljene podatke teh analiz pa kot temelj za izgradnjo platforme za njegov nadaljnji uspešni razvoj. Ovrednotene in analizirane izkušnje vključevanja prostovoljcev v spremljevalne aktivnosti bomo prelili v priročnik za organizatorje neprofitnih športnih prireditev, ki bo ponudil nabor preizkušenih rešitev za vzpostavljanje takšnih aktivnosti, ki zagotavljajo, da prostovoljci svoje sodelovanje skozi ustrezno nagrajevanje z vključevanjem, angažiranjem, treningi in izobraževanji prepoznajo kot prednost. Rezultat projekta, ki prinaša dolgotrajne učinke, bo tudi razvoj digitalnega orodja za učinkovito vodenje in koordinacijo prostovoljcev, ki bo poleg orodij za motivacijo prostovoljcev omogočal tudi zbiranje povratnih informacij. Tako bomo pridobili dragoceno bazo relevantnih podatkov – temelj za še uspešnejši in hitrejši nadaljnji razvoj prostovoljstva v prihodnosti.
Najboljšim prostovoljcem ponuditi največ do zdaj!
Katja Žižek, vodja prostovoljcev OFEM 2023 Maribor:
Katja Žižek, vodja prostovoljcev na OFEM 2023 Maribor.
Organizacija velikih športnih dogodkov je zahteven proces, ki ga brez prostovoljcev ni mogoče izvesti. Na OFEM 2023 se prostovoljstvu zato posvečamo še posebej skrbno. Prepričani smo, da nam bo uspelo uresničiti koncept spodbujanja prostovoljstva na področju športa, ki bo prinesel veliko prednost in dodano vrednost celotni slovenski športni skupnosti.
Ključno za aktivacijo in motivacijo prostovoljcev je stimulativno okolje in ustrezen sistem nagrajevanja, zato se temu posvečamo še posebej skrbno. Prostovoljcem OFEM 2023 bodo tako med drugim na voljo brezplačna namestitev, brezplačni prevozi z javnimi prevoznimi sredstvi, dva brezplačna obroka dnevno, osvežilni napitki, zavarovanje, mentorska podpora, uradno potrdilo/certifikat o opravljenem prostovoljstvu, vsi pa bodo prejeli tudi uradna oblačila in opremo OFEM 2023.
Prostovoljstvo kot evropski, ne zgolj nacionalni projekt.
Aleš Šolar, direktor oddelka Slovenska olimpijska akademija in EU projektna pisarna pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenje športnih zvez:

Dvanajstmesečni projekt Active, Healthy and Happy Volunteers at European Youth Olympic Festival – Maribor 2023, ki poteka pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije in Združenja športnih zvez in za katerega je bilo uspešno pridobljenih 450.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev spada v sklop projektov Erasmus + in se osredotoča na prostovoljstvo v športu. Pri projektu bo sodelovalo 48 držav udeleženk. Navezuje se tako na prioritete Erasmus+ kot potrebe prostovoljcev, pri čemer so izpostavljene socialna vključenost skozi šport, spodbujanje k športnemu udejstvovanju in fizičnim aktivnostim ter promocija zdravega življenjskega sloga.

Novinarska konferenca - otvoritev Točke za prostovoljstvo.
OFEM 2023 – dobrodošla priložnost za aktivno udejstvovanje mladih na področju športa
Marja Guček, direktorica Mladinskega kulturnega centra Maribor:

MKC Maribor se je Olimpijskemu festivalu evropske mladine pridružil kot partner na področju koordinacije prostovoljcev. Vsi dogovori o prostovoljstvu se bodo sklepali z MKC Maribor, ob tem pa seveda intenzivno sodelujejo pri pridobivanju in izobraževanju prostovoljcev. Vzporedno z aktivnostmi na OFEM 2023 izvajajo projekt Športni Maribor: Pobude mladih za aktivno sodelovanje v družbi na področju športnega udejstvovanja, katerega partner je Mestna občina Maribor. V okviru projekta so več kot 2000 dijakov seznanili z možnostjo prostovoljskega dela na OFEM ter jim ponudili priložnost, da povedo, kaj si želijo, da bi se v Mariboru izboljšalo na področju športnega udejstvovanja, kaj jih moti in kaj manjka. Prejeli so kar 531 pobud, ki jih bodo predstavili odločevalcem na lokalni in nacionalni ravni v okviru mladinskega dialoga, ki bo predvidoma potekal maja.

Prostovoljstvo na OFEM 2023 prinaša pomembne koristi in prednosti.
Mag. Bernard Memon, direktor Zavoda za zaposlovanje, Območna enota Maribor:

Zavod RS za zaposlovanje kot temeljna institucija na trgu dela pomaga iskalcem zaposlitve pri ohranjanju, razvijanju in aktiviranju lastnih potencialov. Za iskalce zaposlitve sodelovanje pri izvedbi prireditve, kot je OFEM 2023, prinaša celo vrsto koristi: poleg neprecenljivih mednarodnih delovnih izkušenj na področju olimpizma in olimpijskih vrednot, mreženja ter novih prijateljskih vezi, je ena od ključnih predvsem možnost razvoja lastnih kompetenc s področja komunikacije, kooperativnosti, kritičnega mišljenja ter kreativnosti.

Ključ do uspeha? Intenzivno povezovanje in podpora skupnosti.
Júlia Jančíková, organizacijski odbor EYOF Banska Bystrica 2022, vodja oddelka za prostovoljstvo:

EYOF 2022 v Banski Bystrici je bil tudi po zaslugi prostovoljcev velik uspeh. Najbolj množična večpanožna prireditev v zgodovini Slovaške in prva, pri kateri je, zahvaljujoč evropskemu projektu prostovoljstva v športu, sodelovalo več kot 1000 prostovoljcev. Prostovoljstvo na Slovaškem nima tradicije, zato je bil izziv, pred katerega so bili postavljeni, toliko večji. Da so svojo nalogo opravili uspešno, govorijo končni podatki: na njihov začetni poziv se je prijavilo 2300 kandidatov, 1400 jih je uspešno opravilo intervju in zaključilo prijavo. Pri organizaciji prireditve jih je nato sodelovalo 1034, prav vsi so z njimi ostali do konca. Po koncu EYOF 2022 so se številni izmed njih kot prostovoljci uspešno prijavili in delovali tudi pri izvedbi drugih športnih prireditev.