#Raznolikost področij

Področja prostovoljstva

Glede na znanja in osebne interese boste lahko v okviru OFEM 2023 prostovoljsko delo opravljali na različnih področjih:

 • Administracija
 • Akreditacijska pisarna
 • Namestitve
 • Šport
 • Koordinacija z olimpijskimi komiteji držav udeleženk
 • VIP, protokol in slovesnosti
 • Marketing in odnosi z javnostmi
 • Transport in logistika
 • Vzpostavitev infrastrukture
 • Varovanje
 • IT oddelek
 • Catering
 • Zdravstvena oskrba in anti-doping

Vaše delovne naloge bodo:

 • razna pisarniška opravila (fotokopiranje, priprava raznih seznamov, telefonski klici, arhiviranje dokumentacije, sprejem in oddaja pošte…),
 • pomoč pri pripravi uniform za zaposlene in prostovoljce ter pomoč pri razdeljevanju,
 • pomoč pri vnašanju rezultatov na spletno stran,
 • pomoč pri ažuriranju spletne strani,
 • nalaganje dnevnih fotografij.

Vaše delovne naloge bodo:

 • preverjanje in usklajevanje akreditacijskih seznamov,
 • pomoč pri izdelavi akreditacij,
 • priprava akreditacij za posamezne skupine (nastopajoči, spremljevalci, VIP gostje, prostovoljci, organizacijski odbor, novinarji),
 • izdajanje akreditacij.

Vaše delovne naloge bodo:

 • pomoč pri vzpostavitvi in pripravi tekmovališč,
 • pomoč pri vzpostavitvi in pripravi navijaških con,
 • pomoč pri vzpostavitvi infrastrukture (INFO točke, šotori, garderobe, sanitarije),
 • prenašanje in postavljanje različnih elementov, skrb za urejenost prizorišč.

Vaše delovne naloge bodo:

 • vključenost in sodelovanje pri vseh športnih disciplinah (pomoč športnikom znotraj tekmovalnih in vadbenih prizorišč),
 • zagotavljanje nemotenega poteka športnih dogodkov v skladu z navodili vodje prizorišča,
 • pomoč pri vnašanju rezultatov in statistike za posamezno tekmovalno prizorišče,
 • usmerjanje gledalcev in športnikov,
 • podajanje informacij in navodil gledalcem in športnikom (izbira pravilnega vhoda, vhod za invalide, lokacija sanitarij, lokacija prve pomoči, lokacija Info točke,…),
 • preverjanje akreditacij ob vhodu na prizorišča,
 • sodelovanje z varnostno službo,
 • ustvarjanje pozitivnega vzdušja med gledalci.

Vaše delovne naloge bodo:

 • skrb za dobro počutje udeležencev in obiskovalcev,
 • pomoč športnikom in spremljevalcem pri prihodu in odhodu do prizorišč,
 • spremljava športnikov do prizorišč,
 • podajanje informacij glede transporta (lokacije avtobusov, kombijev, možnost parkiranja ipd.),
 • podajanje informacij o mestu, prizoriščih, restavracijah, spremljevalnih dogodkih itd..

Vaše delovne naloge bodo:

 • pomoč pri pripravi in razdeljevanju hrane,
 • skrb za zalogo živil,
 • strežba,
 • pospravljanje,
 • skrb za dobro počutje gostov,
 • skrb za čistočo delovnega okolja.

Vaše delovne naloge bodo:

 • SOCIALNA OMREŽJA: priprava materialov za »storyje«, kreiranje »storyjev«, fotografiranje prizorišč, obiskovalcev, športnikov, dogajanja v mestu – ustvarjanje pozitivnega vzdušja na socialnih omrežjih,
 • VIP GOSTI, PROTOKOL: skrb za dobro počutje gostov,
 • SLOVESNOSTI: pomoč pri izvedbi slovesnosti po vsaki končani tekmi (podelitev odličij, nagrad, rož),
 • INFO TOČKE: pomoč pri vzpostavitvi Info točk, skrb za zalogo promo materialov (prodajnih artiklov, zemljevidov, navijaških rekvizitov ipd.).

Vaše delovne naloge bodo (v sodelovanju z usposobljeno zdravstveno ekipo):

 • pomoč pri oskrbi morebitnih poškodb,
 • pomoč pri nudenju prve pomoči,
 • spremljava športnikov na doping kontrole.