#Povezano, dinamično in športno

O projektu

Projekt Active, Healthy and Happy Volunteers at European Youth Olympic Festival – Maribor 2023 (Aktivni, zdravi in zadovoljni prostovoljci na Olimpijskem festivalu evropske mladine – Maribor 2023), ki ga izvajamo pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije in smo zanj uspešno pridobili 450.000 € nepovratnih evropskih sredstev, sodi v sklop projektov Erasmus + in se osredotoča na prostovoljstvo v športu. Pri projektu bo sodelovalo 48 držav udeleženk. Navezuje se tako na prioritete Erasmus + kot potrebe prostovoljcev (socialna vključenost skozi šport, spodbujanje k športnemu udejstvovanju in fizičnim aktivnostim, promocija zdravega življenjskega sloga).

Na OFEM 2023 se zavedamo, da je prostovoljstvo eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost izvedb velikih športnih prireditev, zato želimo za prostovoljce OFEM ustvariti prijazno okolje, ki bo omogočalo njihovo uspešno integracijo v organizacijsko strukturo, ob tem pa ustvariti tudi širok sistem za ustrezno nagrajevanje njihovega vložka.

Skozi nabor ciljno usmerjenih aktivnosti – od mentoriranja, delavnic, seminarjev in družabnih ter kulturnih dogodkov pa vse do aktivnosti, ki spodbujajo zdrav in aktiven življenjski slog, kot so spoznavanje in preizkušanje spretnosti pri najrazličnejših športnih disciplinah, preizkušanje vadbišč in tekmovališč, priložnostna tekmovanja in treningi – bodo prostovoljci pridobili široko in raznoliko paleto novih znanj in dragocenih izkušenj, orodij za razvoj socialnih veščin in kariernih potencialov ter priložnosti za interakcijo s sodelujočimi športniki in strokovnim osebjem, mednarodno mreženje ter tkanje novih prijateljskih vezi.

Ob tem želimo prostovoljstvo kot enega najuspešnejših načinov aktiviranja in vključevanja lokalnega prebivalstva sistematično razvijati tudi dolgoročno. Izkušnje OFEM Maribor 2023 bomo tako uporabili kot podlago za analizo in vrednotenje trajnostnih učinkov prostovoljstva v lokalnem okolju, pridobljene podatke teh analiz pa kot temelj za izgradnjo platforme za njegov nadaljnji uspešni razvoj.

Ovrednotene in analizirane izkušnje vključevanja prostovoljcev v spremljevalne aktivnosti bomo prelili v priročnik za organizatorje neprofitnih športnih prireditev, ki bo ponudil nabor preizkušenih rešitev za vzpostavljanje takšnih aktivnosti, ki zagotavljajo, da prostovoljci svoje sodelovanje skozi ustrezno nagrajevanje z vključevanjem, angažiranjem, treningi in izobraževanji prepoznajo kot prednost.

Rezultat projekta, ki prinaša dolgotrajne učinke bo tudi razvoj digitalnega orodja za učinkovito vodenje in koordinacijo prostovoljcev, ki bo ob ponudbi orodij za motivacijo prostovoljcev omogočal tudi zbiranje povratnih informacij. Tako bomo pridobili dragoceno bazo relevantnih podatkov – temelj za še uspešnejši in hitrejši nadaljnji razvoj.

Pri sami izvedbi projekta in predvsem vključevanju sodelujočih držav pa bodo aktivno vlogo imeli tudi mladi ambasadorji.

Ime projekta: Active, Healthy and Happy Volunteers at European Youth Olympic Festival – Maribor 2023
Kratica projekta: AHHV
Identifikacijska številka projekta: 101090843 — AHHV
Poziv: ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE
Program: ERASMUS2027
Koordinator: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
Trajanje projekta: 12 mesecev
Podatki o financiranju: 450.000 EUR

#Za prostovoljce

Razpis za nakup opreme

Za prostovoljce na OFEM 2023 objavljamo razpis za nakup opreme. Vsebina razpisa in vse potrebne informacije se nahajajo v tem dokumentu:

Razpis za uniforme za prostovoljce_projekt AHHV

Za vse artikle razpisa za opremo v sklopu projekta AHHV je pri tisku potrebno upoštevati smernice in navodila ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE programa o uporabi uradnega logotipa Evropske unije.

#Za prostovoljce

Razpis za namestitev prostovoljcev

Za prostovoljce na OFEM 2023 objavljamo razpis za njihovo namestitev v času Olimpijskega festivala evropske mladine. Povabilo k oddaji ponudbe, vsebino razpisa in vse potrebne informacije najdete v naslednjih dokumentih:

Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji ponudbe – priloga

#Za prostovoljce

Razpis za izdelavo aplikacije

Za potrebe izdelave orodja/aplikacije za ravnanje s prostovoljci v času Olimpijskega festivala evropske mladine, objavljamo javni poziv za oddajo ponudbe. Pogoji in podrobnosti so zapisani v prilogi:

Povabilo k oddaji ponudbe_izdelava aplikacije za prostovoljce