ZMANJŠANJE ODPADNE EMBALAŽE ZA KORAK K TRAJNOSTI

Zmanjšanje odpadne embalaže je korak k trajnosti!

Olimpijski festival evropske mladine (OFEM) je mednarodni športni dogodek, ki združuje mlade športnike iz celotne Evrope. Tako velik dogodek z ogromno udeleženci in obiskovalci zahteva veliko organizacije in prilagoditev na različnih področjih – eno izmed njih je zmanjšanje odpadne embalaže.

Trajnost postaja vse bolj pomembno vprašanje v športni industriji, tudi na dogodkih, kot je OFEM. Odpadna embalaža je eno od področij, kjer lahko športni dogodki pomembno vplivajo na trajnost. 

Odpadna embalaža predstavlja veliko težav za okolje. Namreč plastika v povprečnem gospodinjstvu predstavlja približno 7% odpadkov in za proizvodnjo plastike letno porabimo kar 8% letne proizvodnje nafte. Ločevanje plastičnih izdelkov in predelava občutno pripomoreta k varovanju naravnih virov in zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida, dušikovega oksida in žveplovega dioksida.

Za reševanje problematike odpadkov na OFEM-u in drugih športnih dogodkih je pomembno, da se osredotočimo na zmanjševanje odpadne embalaže in spodbujanje trajnostnih praks. To je mogoče storiti s številnimi strategijami, vključno z:

1. Zmanjšanje embalaže za enkratno uporabo: plastenke za vodo in embalaža za hrano so glavni vir odpadkov na športnih dogodkih. S spodbujanjem športnikov in gledalcev, da prinesejo plastenke in posode za večkratno uporabo, ter zagotavljanjem postaj za ponovno polnjenje vode in okolju prijaznih alternativ embalaži za enkratno uporabo se lahko količina odpadkov znatno zmanjša.

2. Recikliranje in kompostiranje: postavitev postaj za recikliranje in kompostiranje okoli prizorišča dogodka lahko pomaga zagotoviti, da se odpadki pravilno odlagajo in preusmerjajo z odlagališč. Jasne oznake in izobraževanje za športnike in gledalce lahko pomagajo spodbuditi pravilno odlaganje odpadkov.

3. Trajnostni prevoz: spodbujanje športnikov in gledalcev k uporabi javnega prevoza ali skupnega prevoza za zmanjšanje števila vozil na cesti, lahko pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in spodbuja trajnost.

4. Trajnostno naročanje: izbira trajnostnih materialov za označevanje dogodkov, uniforme in druge materiale lahko pomaga zmanjšati vpliv dogodka na okolje.

Obravnavanje odpadne embalaže in spodbujanje trajnosti na OFEM-u in drugih športnih dogodkih zahteva večplasten pristop, ki vključuje športnike, organizatorje, sponzorje in gledalce. S sodelovanjem pri spodbujanju trajnostnih praks lahko pomagamo zmanjšati vpliv športnih dogodkov na okolje in spodbujamo bolj trajnostno prihodnost.