TUDI TO JE TRAJNOST!

Tudi to je trajnost!

Trajnost je eden najbolj perečih izzivov našega časa, ki se uveljavlja tudi v športu. Vse več športnih prireditev si prizadeva za trajnostno izvedbo dogodka, ki ne bo puščala posledic, ampak le koristne učinke. Zavedamo se, da ima šport ogromen vpliv, saj pritegne veliko udeležencev in obiskovalcev, ki širijo prakso trajnostnega razvoja v svet.

Vsak dogodek je – ne glede na velikost, njegov namen in vpliv – povezan z naravnim in družbenim okoljem,  v katerem se odvija. OFEM je velik športni dogodek z močnim mednarodnim vplivom in naš cilj je aktivno zmanjšati njegove škodljive ter povečati koristne učinke.

S tem namenom smo v skladu z uveljavljenimi trajnostnimi smernicami sprejeli 25 trajnostnih ciljev za izvedbo trajnostne prireditve. Teh 25 ciljev predstavlja temelje za izvedbo številnih ukrepov v praksi. Pri tem bomo upoštevali dosedanje izkušnje preteklih organizatorjev in skušali postati zgled za prihodnje.

Posebno pozornost bomo v sklopu zapisanih ciljev namenili mladi generaciji, ki prihaja v Maribor. Gre za generacijo, ki jo trajnostne teme zelo zanimajo in jih dobro pozna. Teh dejstev se zelo veselimo, saj je trajnost tudi povezovanje generacij v skupnih družbeno koristnih temah.

“Zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij” (Svetovna komisija za okolje in razvoj – Brundtlandina komisija, 1987).

V Mariboru se bomo zato osredotočili na športnike! Z organizacijo delavnic o pojavnosti na družbenih omrežjih, s postavitvijo POP-UP trgovin rabljenih oblačil in prostorom za izmenjevalnico oblačil bomo udeležencem ponudili koristne prostočasne aktivnosti in jih obenem ozavestili o perečih trajnostnih temah na sproščen in zabaven način. Kajti tudi to je trajnost!

»Tudi to je trajnost!« je komunikacijsko vodilo, s katerim bomo beležili naše aktivnosti, in ima dober ozaveščevalni potencial. Namreč, trajnostno ravnanje se danes pričakuje od vsakega sodelujočega v dogodku, področij in ukrepov pa je zelo veliko. Pozitivna komunikacija s spodbujevalnim tonom je zato več kot dobrodošla.

Zadali smo si veliko, vendar verjamemo, da lahko z usklajeno in odlično organizacijsko ekipo ter odličnim odnosom z vsemi sodelujoči deležniki dosežemo in presežemo zadane cilje.