Projekt OFEM 2023 MARIBOR uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev!

V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in Mladinskim kulturnim centrom Maribor smo meseca februarja in marca 2022 projekt OFEM 2023 MARIBOR prijavili na dva razpisa za evropska nepovratna sredstva in s ponosom lahko povemo, da smo pri obeh bili uspešni!

Oba razpisa sodita v sklop Erasmus + projektov; to je program Evropske unije, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. V obeh razpisih smo se osredotočili na področje prostovoljstva v športu, saj smo bili mnenja, da lahko z izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine, ki bo naslednje leto v Mariboru, na področju socialne vključenosti, družbene odgovornosti ter zavedanja o pomembnosti športne aktivnosti, nadgradimo dosedanjo organizacijo športnih dogodkov na evropski ravni. Veseli smo, da je naše utemeljitve prepoznala tudi evropska komisija.

Želimo oblikovati koncept spodbujanja prostovoljstva v lokalni skupnosti na področju športa in prostovoljcem omogočiti pridobivanje različnih kompetenc ter večjo vključenost v družbo. Na ta način bomo sklenili krog povezanosti družbeno odgovornega ravnanja, saj bo vsak posameznik prispeval svoj delež k celotni družbi.

Verjamemo, da bomo z izvajanjem obeh projektov vzpodbudili lokalno kot tudi vseslovensko in mednarodno javnost k aktivnejšemu pristopu k športnemu prostovoljstvu ter si želimo in verjamemo, da se nam bo v prihodnjih mesecih pridružilo veliko število slovenskih in kasneje tudi tujih prostovoljcev.

Prijavite se kot prostovoljec in soustvarjajte dogodek, ki bo zapisan v zgodovino mariborskega in slovenskega športa!