Država je za organizacijo OFEM-a namenila sredstva v višini 2,8 od 11 milijonov evrov

Finančna podpora OFEM-u iz strani države in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport

Danes, ob obisku predsednika vlade Republike Slovenije g. Roberta Goloba in ministra za gospodarstvo, turizem in šport g. Matjaža Hana, je postalo jasno, da država podpira in verjame v uspeh OFEM-a v Mariboru. S podpisom pogodbe o sofinanciranju izgradnje atletske ogrevalne steze v Mariboru so potrdili svojo podporo in predali sklep o sofinanciranju izvedbe in organizacije festivala v višini več kot 2,8 milijona evrov od 11 milijonov evrov.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič sta ob navzočnosti predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba v Mariboru slavnostno podpisala pogodbo o sofinanciranju investicije »Izgradnja atletske ogrevalne steze z rekonstrukcijo obstoječe tribune« v višini tri milijone evrov. Minister Han pa je mariborskemu županu tudi predal sklep Vlade RS glede dodatnega sofinanciranja izvedbe in organizacije Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM) 2023 v višini 2,825 milijona evrov.
S tem je država za izvedbo OFEM namenila skupno skoraj devet milijonov evrov, in sicer dobrih šest milijonov evrov za sofinanciranje športne infrastrukture ter še slabe tri milijone za izvedbo in organizacijo samega dogodka OFEM.
Predsednik vlade dr. Robert Golob je ob tej priložnosti izpostavil: “Maribor je v duhu in dejanjih eno najbolj športnih slovenskih mest. Prav zato odločitev vlade, da podpre organizacijo OFEM, ni bila težka. Danes smo s predajo sklepov to tudi potrdili. Zahvaljujem se vsem sodelujočim, saj gre za veliko zadevo za Maribor in Slovenijo. Cela Slovenija je lahko ponosna na to, da bo OFEM v Mariboru, saj se je v preteklosti že večkrat izkazal za odličnega organizatorja športnih dogodkov na najvišjem nivoju. Našim športnicam in športnikom pa želim, da bodo dosegali vrhunske rezultate in ob tem stkali prijateljske vezi z drugimi športniki iz cele Evrope. Čestitke za dosedanje delo in pozitivno naprej!”
Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je poudaril: “Na Vladi RS se zavedamo, kaj pomenijo velike športne prireditve za promocijo Slovenije, za njeno gospodarstvo in turizem. Zato sem vesel, da smo skupaj, s podporo predsednika vlade, zagotovili dodatna sredstva za organizacijo OFEM-a. Ker to ni le navaden športni dogodek, temveč je dogodek, ki bo v Slovenijo pritegnil mlade, da bodo spoznali njene lepote, se družili in širili pozitivno energijo. Mislim, da je to naložba v prihodnost.”
V nadaljevanju se je še zahvalil prostovoljcem za njihov prispevek k promociji naše države in organizatorjem zaželel uspešen dogodek.
Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič je ob tem dogodku dejal: “V imenu Mestne občine Maribor in kot predsednik Organizacijskega odbora Olimpijskega festivala evropske mladine se zahvaljujem, da ste projekt OFEM prepoznali kot ne samo pomemben dogodek za mesto Maribor, ampak dogodek, ki je izrednega nacionalnega pomena. Verjamem, da se bomo festivala spominjali še vrsto let ter da bosta Slovenija in mesto Maribor za čas festivala postavljena na športni zemljevid Evrope. Ne gre za tekmovalni duh, temveč tudi za prostovoljstvo in povezovanje, hkrati pa lepe izkušnje, ki jih bodo obiskovalci festivala odnesli s seboj.”

Investicije v športno infrastrukturo za uspešno izvedbo dogodka

Vlada je za OFEM Maribor 2023 do sedaj že predhodno zagotovila sredstva v višini dobrih šest milijonov evrov, in sicer na podlagi Sklepa Vlade RS z januarja 2021, da vlada zagotovi finančna sredstva za sofinanciranje v športno infrastrukturo v skladu s proračunskimi možnostmi. Ta sredstva so bila namenjena sofinanciranju investicij v javne športne objekte za izvedbo OFEM Maribor 2023.
V letu 2022 je ministrstvo, pristojno za šport, s tem namenom že sofinanciralo obnovo športne dvorane Tabor v višini 3,169 milijona evrov. Poleg tega je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v okviru Letnega programa športa za leto 2023 zagotovilo sredstva v višini tri milijone evrov še za sofinanciranje izgradnje ogrevalne atletske steze in spremljevalnega objekta v okviru Atletskega stadiona Poljane, katerega investitor je Mestna občina Maribor. Pogodbo o sofinanciranju slednje investicije sta danes podpisala minister Matjaž Han in župan Maribora Saša Arsenovič.
Mestna občina Maribor pa je podala zaprosilo še za zagotovitev manjkajočih sredstev za samo organizacijo in izvedbo dogodka. Za podporo pri izvedbi OFEM Maribor 2023 je zaprosil tudi Olimpijski komite Slovenije – Zveza športnih zvez.
Vlada se je zaradi pomena dogodka odločila, da bo iz državnega proračuna za Olimpijski festival evropske mladine (OFEM) zagotovila manjkajoča sredstva v višini 2,5 milijona evrov še za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve ter dobrih 325 tisoč evrov za sofinanciranje opreme ter s tem omogočila izvedbo dogodka. Po podatkih organizatorja bodo sredstva namensko porabljena za izvedbo športnih tekmovanj, zagotavljanje namestitev za mlade športnike in člane reprezentanc in nujne medicinske pomoči ter izvedbo proti-doping testiranj.
Organizator izpostavlja, da je v mednarodnem merilu organizacija OFEM izjemno pomembna referenca za Slovenijo na področju organizacije in soorganizacije tekmovanj na najvišji ravni. Po podatkih organizatorja se bo festivala predvidoma udeležilo 3.600 udeležencev iz 48 držav, 800 funkcionarjev in tehničnih delegatov ter 800 prostovoljcev. Obenem projekt prinaša tudi druge prednosti za mesto Maribor, regijo in celotno Slovenijo, ker bo obnovljena športna infrastruktura pomembna zapuščina tega projekta za nadaljnji razvoj športa in športnih dogodkov v mestu in regiji, mladim športnikom pa bo omogočila ustrezne pogoje za razvoj njihove športne kariere.
FOTO: Marko Pigac