#Pogoji in prijava

Kako lahko postanem prostovoljec/prostovoljka na OFEM 2023 Maribor?

Naš cilj je izbrati zagnano in motivirano ekipo prostovoljcev ter jim zagotoviti enkratno in nepozabno izkušnjo, na podlagi katere bi tudi v prihodnje spodbudila številne posameznike, da pomagajo pri organizaciji športnih dogodkov v Sloveniji.

Izbirni postopek se prične s prijavo preko platforme za prostovoljce. Prijave bodo odprte od avgusta 2022 naprej.

Starostna omejitev

Prostovoljec lahko postane vsak, ki bo na dan podpisa dogovora o prostovoljstvu dopolnil 16 let.

Osebni razgovor

Vsak prijavljeni kandidat, ki želi postati član prostovoljske ekipe OFEM 2023, bo povabljen na osebni razgovor, na katerem se bo predstavil komisiji, organizacijski odbor pa ga bo seznanil z delom in organizacijo dogodka.

Izobraževanja in usposabljanja

Za vse izbrane kandidate bomo pred pričetkom dogodka organizirali izobraževanja in usposabljanja. Udeležba je obvezna za vse izbrane kandidate in je pogoj za opravljanje prostovoljskega dela na OFEM 2023.

Prostovoljci ste zelo pomemben del priprave in organizacije, ste “obraz festivala”, saj boste prisotni ne le na športnih prizoriščih, temveč po celotnem Mariboru.

Ker se zavedamo, da sta vaše dobro počutje in zadovoljstvo izrednega pomena, boste kot prostovoljec/prostovoljka upravičeni do:

  • prostovoljskih uniform,
  • brezplačnega javnega prevoza po Mariboru (s predložitvijo prostovoljske akreditacije),
  • toplega obroka in osvežilnih napitkov,
  • zavarovanja za čas sodelovanja na dogodku,
  • usposabljanja za delo na določenem področju,
  • namestitve, v primeru večje oddaljenost od Maribora,
  • potrdila/certifikata o opravljenem prostovoljskem delu.