#Informacije in pogoji

Javni natečaj za pripravo vizualne podobe medalje

Organizacijski odbor OFEM, ki deluje pod okriljem podjetja Šport Maribor d.o.o., v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, objavlja javni natečaj za pripravo vizualne podobe medalje za potrebe OLIMPIJSKEGA FESTIVALA EVROPSKE MLADINE – OFEM 2023.

Največji več panožni športni dogodek za mlade

OLIMPIJSKI FESTIVAL EVROPSKE MLADINE je z več kot 30-letno tradicijo največji več panožni športni dogodek za mlade športnike med 14. in 18. letom. Na njem sodeluje 50 držav evropskega kontinenta, na poletni izvedbi s približno 3.600 športniki in zimski izvedbi s približno 1.600 športniki.

Festival, ki poteka pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev, športnikom predstavlja prvo srečanje z olimpizmom.

Namen natečaja je pridobiti izvirno vizualno podobo medalje, ki se bo uporabila za izdelavo medalj za OFEM 2023. Medalje se bodo uporabile za odlikovanja z namenom nagrajevanja najboljših športnikov pri posamezni disciplini. Olimpijska medalja sodi med najbolj prepoznavne elemente olimpizma, zato mora vizualna podoba ustrezati vsem opisanim kriterijem oz. zahtevam.

Prav tako pa je namen natečaja omogočanje soustvarjanja pri pomembnem in mednarodno prepoznavnem športnem dogodku, spoznavanje vrednot olimpizma, Olimpijskega festivala evropske mladine ter promoviranje zdravega in športnega življenjskega sloga.

Na natečaju lahko sodelujejo srednješolci in študentje (posamezniki, skupina ali skupina pod vodstvom mentorja, učitelja ali profesorja), zlasti tisti, ki se izobražujejo na področju oblikovanja oziroma tisti, ki delujejo na umetniškem področju (npr. Srednja šola za oblikovanje, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteta za arhitekturo, Pedagoška fakulteta – Oddelek za likovno umetnost, ipd.)

Avtorji lahko dela prijavijo samostojno ali pod mentorstvom učiteljev oz. profesorjev.

Posameznik ali skupina pod vodstvom mentorja lahko pošlje največ dva predloga.

Mladoletni udeleženci morajo priložiti tudi soglasje starša oz. skrbnika.

Udeležba na natečaju je brezplačna.

Avtor izbrane zmagovalne vizualne podobe medalje, ki sodeluje na natečaju, soglaša, da odstopa intelektualne in lastninske pravice podjetju Šport Maribor d. o. o., za uporabo pri izvedbi OFEM-a.

Avtor izbrane vizualne podobe prav tako zagotavlja, da izbrana vizualna podoba še ni bila uporabljena v javnosti.

Organizator natečaja se zavezuje, da bo avtorju izbranega dela podelil nagrado.

V kolikor nobena vizualna podoba ne ustreza zahtevam natečaja, strokovna komisija ni dolžna izbrati vizualne podobe medalje OFEM 2023.

V kolikor bodo datoteke prevelike za pošiljanje, se datoteke lahko posredujejo tudi preko Wetransferja ali z deljenjem povezave do datoteke.

Do 31. 10. 2022 je potrebno oddati končne predloge za vizualno podobo medalje.

Za prijavo na natečaj in oddajo vizualne podobe medalje izpolnite prijavni obrazec.

V kolikor je prijavitelj mladoletna oseba, je potrebno izpolniti soglasje staršev oz. skrbnika.

Pri oddaji vizualne podobe je potrebno opisati idejo vizualne podobe in kaj simbolizira.

Medalje se bodo uporabile za odlikovanja z namenom nagrajevanja najboljših športnikov pri posamezni disciplini. Medalje se bodo izdelovale v zlati, srebrni in bronasti barvi. Medalje bodo enobarvne, brez barvnih elementov.

Vizualni podobi medalje mora biti priložena pisna utemeljitev vizualne podobe (sprednja in hrbtna stran).

Opisati je potrebno vizualno podobo in kaj vizualna podoba simbolizira.

Avtor mora pripraviti vizualno podobo za sprednjo in hrbtno stran medalje.

Avtor mora pri tem upoštevati zahteve oz. obvezne elemente, opisane v besedilu natečaja.

Obvezni elementi medalje so:

SPREDNJA STRAN MEDALJE

 • Uradni Logotip EYOF 2023 Maribor download
 • Mesto gostitelja, država v angleščini in leto (Maribor, Slovenia, 2023)
 • Naziv dogodka v angleščini (The XVII Summer European Youth Olympic Festival)

HRBTNA STRAN MEDALJE

Prav tako je zaželeno, da elementi vizualne podobe medalje izražajo:

 • vizualno čisto in jasno podobo,
 • prepoznavnost mesta Maribor, kot gostitelja.

Tehnične informacije o medalji:

 • Vsaka medalja ima motiv na sprednji in hrbtni strani.
 • Širina od 80mm do 100mm / višina 80mm do 100mm / debelina od 0,3mm do 0,5mm.
 • Vsaka medalja mora vsebovati element skozi katerega se lahko pritrdi ali spelje trak (širina traku bo od 20,5mm do 30,5mm).
 • Medalje bodo enobarvne, brez barvnih elementov (zlata, srebrna, bronasta).

Strokovna komisija bo izbrala in razglasila zmagovalno vizualno podobo medalje OFEM 2023, katero bo uporabila za izdelavo medalj za potrebe OFEM 2023. Datum razglasitve bo določen naknadno.

Avtorja izbrane vizualne podobe medalje bo komisija kontaktirala preko podatkov, ki jih je navedel prijavitelj.

Preostale prispele vizualne podobe medalje bodo (s soglasjem avtorjev) objavljene na spletni strani OFEM 2023 in socialnih omrežjih, v kolikor se organizator tako odloči.

V kolikor nobena vizualna podoba ne ustreza zahtevam natečaja, strokovna komisija ni dolžna izbrati vizualne podobe medalje OFEM 2023.

NAGRADE
Za najboljše prispele predloge vizualne podobe medalje je namenjen nagradni sklad v vrednosti 500 eur.

 1. Vrednostni boni (Europark Maribor) v vrednosti 300 eur + VIP udeležba na otvoritveni slovesnosti
 2. Vrednostni boni (Europark Maribor) v vrednosti 150 eur
 3. Vrednostni boni (Europark Maribor) v vrednosti 50 eur

STROKOVNA KOMISIJA

Strokovno komisijo sestavljajo:

 • Saša Vezovišek (Organizacijski odbor OFEM 2023)
 • Maja Bot (Organizacijski odbor OFEM 2023)
 • izr. prof. dr. Jerneja Herzog (strokovni član komisije)
 • Tina Švigelj, umetniška direktorica, Medijski guruji (zasnova logotipa/CGP OFEM 2023, strokovni član komisije)

Vsem udeležencem želimo veliko dobrih idej in ustvarjalne energije.

#Prijavni obrazec

Prijava na natečaj

Za prijavo na natečaj izpolnite obrazec in priložite zahtevane datoteke. V kolikor imate kakšno vprašanje ali nam želite kaj sporočiti, smo dosegljivi na info@eyof-maribor.com.

  Ime in priimek*

  Naziv ustanove

  Naslov (ulica in hišna številka)*

  Kraj (pošta in poštna številka)*

  Mladoletna oseba?*
  DANE

  Mladoletna oseba potrebuje soglasje starša: starši, prosimo izpolnite dokument in ga priložite podpisanega.

  E-naslov*

  Telefon

  Opis vizualne podobe*

  Priloži datoteke* (Dovoljeni formati datotek so jpg, jpeg, png, pdf. V kolikor imate težave pri uploadu, lahko v polje za opis prilepite tudi Wetransfer link.)

  Sprejem pogojev*: pogoji sodelovanja
  Strinjam se s pogoji sodelovanja

  * Polja označena z zvezdico so obvezna.